fbpx
Ny rutine på kundeservice

Fra i morgen 03.12.2019 vil Nor Lines legge om sin kundeservice.

Dette fordi vi ønsker å skape større tilgjengelighet for våre kunder, samt at vi ønsker å gi dere de tilbakemeldinger dere venter på hurtigere.

Vi har i denne sammenheng investert i ett nytt system, noe som medfører endringer for hvordan dere bør hevende dere til oss.

Nor Lines gjør ikke en sentralisering av denne funksjonen, snarere tvert imot har vi dedikert minst en – 1 person på hver av våre 13 egne terminaler til å ivareta Kundeservicefunksjonen. Dette betyr at dere fremdeles henvender dere lokalt til den av våre terminaler dere er vandt til, og på den epostadresse dere tidligere har benyttet: kundeservice.harstad@norlines.no , eller (Fredrikstad, Oslo, Drammen, Larvik, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Ålesund, Trondheim, Sandnessjøen, Bodø, Harstad, Tromsø).

Dere vil med å sende en mail hit, motta en kvittering med en unik saksreferanse. Vi ber om at dere ved videre kommunikasjon beholder denne referansen i emnefeltet. På den måten vil all videre kommunikasjon automatisk bli knyttet mot sak og terminal.

Hvilke endringer betyr dette for dere:

  • Mail skal kun sendes til kundeservice på EN av våre terminaler
  • Mail skal kun sendes til kundeservice, ikke sett andre i Nor Lines i til: eller Kopi:
  • Kundeservice skal ikke settes i kopi ved andre henvendelser De saker vi ber om at kundeservice kontaktes vedrørende er: – Etterlysninger av hvor gods befinner seg
  • Fakturahenvendelser
  • Prisforespørsler på stykkgods
  • EDI overføring
  • Annet (informasjon vedrørende levering / henter selv / fullmakt etc)

Vi erkjenner at alle endringer tar tid, men samtidig så trenger vi deres hjelp til å gjøre dette til en suksess allerede fra dag en. Sendes mailer og henvendelser som beskrevet over, vil dere hjelpe oss å gjennomføre en stor endring. Samtidig vil dere hurtigere få de tilbakemeldinger som dere etterlyser. Vi ser frem til å kunne betjene våre kunder enda bedre i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen Dag Ulstein General Manager