fbpx
En hedersmann takker for seg

En hedersmann takker for seg etter 38 års tjeneste.

Vår Branch Manager i Fredrikstad, Jan Vidar Martinsen takker for seg etter en lang vakt i Nor Lines
tjeneste.
I den forbindelse ble han tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste igjennom ikke mindre enn 38 år i
vårt system!
Vi ønsker Jan Vidar lykke til som pensjonist, men før han kan nyte den tilværelsen skal han bistå oss i
prosjektet med å skifte til nytt TMS system.
På vegne av alle kolleger i Nor Lines, og sikkert en god del kunder bøyer vi oss i ærbødighet og
takknemmelighet for denne hedersmannen.

En_hedersmann_takker_for_seg_etter_38_års_tjeneste