fbpx
Trafikkinformasjon som følge av koronavirus (COVID-19)

Nor Lines tar svært alvorlig på samfunnsansvaret vi har som transportør.

Koronavirusets sin spredning og regjeringens tiltak kan få stor innvirkning på godsstrømmene i Norge. Nor Lines forholder seg til Folkehelseinstituttet og vurderer situasjonen fortløpende.

Nor Lines har iverksatt en rekke tiltak å trygge og minske ansattes og kunders fare for smitte. Nor Lines har midlertidig opphevet krav om POD (signering ved levering) og erstattet det med at sjåfør skriver inn mottakers fulle navn med blokkbokstaver.

Nor Lines drifter i dag som normalt og jobber kontinuerlig med å finne de beste transportørløsningene for kundene våre. I den situasjonen som har oppstått nå, kan det likevel oppstå situasjoner hvor vi til enhver tid ikke klarer å holde ordinær transportplan for fremføring på vei og sjø. Vi ber om forståelse for at framføring i noen tilfeller kan ta noe lengre tid enn normalt.

Nor Lines fortsetter å distribuere varer ut for våre kunder som normalt, samtidig gjør vi oppmerksom på at våre terminaler i hovedsak er godsterminaler for lastehåndtering som ikke innehar kapasitet for lagring av varer for kunder som ikke kan ta imot sendinger. Dersom  mottakerkunde ikke har kapasitet til å ta imot forsendelser, vil vi måtte returnere sendinger til avsender, etter avtale. I noen tilfeller kan Nor Lines fremskaffe ekstra lagerarealer for lagring over en kortere periode, og dette prises i henhold til gjeldende regulativ.

Ved spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.