fbpx
Endringer for sjøtransport i Nor Lines

Den alvorlige situasjonen med Coronaviruset gjør at Nor Lines varsler en force majeure situasjon og leveransehindringer som følge av dette vil ikke innebære mislighold. Vi vil komme i situasjoner hvor avvik fra normal framføring vil forekomme.  

Hurtigruten har på grunn av Corona-viruset sett seg nødt til å midlertidig gjøre store endringer i seilingen langs kysten av Norge. Hurtigruten kommer til å seile to skip mellom Bodø og Kirkenes. Det innebærer at det vil gå et skip fra Bodø hver tredje dag. Endringen gjelder i første omgang fram til og med 19. april.

For transport av kjøl/frys som normalt går på Hurtigruten vil vi sammen med kunden finne nye løsninger for framføringen. Dette koordineres av det lokale Nor Lines kontor. 

Transport som Hurtigruten ikke vil kunne håndtere, vil løses gjennom vårt Daily-nettverk som består av rundt 20 godsbåter som seiler langs kysten. Disse er i fast trafikk og har kapasitet til å håndtere økte volumer.  

Nor Lines har 40 terminaler/ekspeditører langs kysten som er i tilnærmet normal drift. De ansatte gjør sitt ytterste for å sikre framføring av last og holde kunder informert om situasjonen.     

 

Nor Lines beklager situasjonen vi befinner oss i. Vi ber om at kundene våre bærer over med noe lengre framføringstid og hjelper oss å sikre at det fortsatt vil finnes et transporttilbud på sjø når denne krisen er over. 

 

For spørsmål henviser vi til vår hjemmeside samt lokal kundeservice

Oddgeir Hepsø
Head of Product Development