fbpx
Oppdatert ruteplan Hurtigruten fra 24/3-2020

Hei !

Den alvorlige situasjonen med Coronaviruset gjør at Nor Lines varsler en force majeure situasjon og leveransehindringer som følge av dette vil ikke innebære mislighold. Vi vil komme i situasjoner hvor avvik fra normal framføring vil forekomme.

Hurtigruten har på grunn av Corona-viruset sett seg nødt til å midlertidig gjøre store endringer i seilingen langs kysten av Norge. Hurtigruten kommer til å seile to skip mellom Bodø og Kirkenes. Det innebærer at det vil gå et skip fra Bodø hver tredje dag. Endringen gjelder i første omgang fram til og med 19. april.

For transport av kjøl/frys som normalt går på Hurtigruten vil vi sammen med kunden finne nye løsninger for framføringen. Dette koordineres av det lokale Nor Lines kontor.

Transport som Hurtigruten ikke vil kunne håndtere, vil løses gjennom vårt Daily-nettverk som består av rundt 20 godsbåter som seiler langs kysten. Disse er i fast trafikk og har kapasitet til å håndtere økte volumer.

Vedlagt finner dere oppdatert seilingsplan for Hurtigruten, gjeldene fra i dag.  Er noe uklart, lurer dere på allerede innlevert gods, muligheter for biltransport etc.,

vennligst kontakt lokalt Nor Lines kontor eller ekspeditør.

Vi beklager på det sterkeste denne vanskelige situasjonen.

 

Ruteplan HR mars-april 2020 (1)