fbpx
Økte fremførings- og distribusjonskostnader i forbindelse med Covid-19

Som de fleste bedrifter i Norge og Europa er også Nor Lines påvirket av den uforutsette og omfattende konjukturnedgangen som følge av koronaviruset. Vi er alle berørte av dette og de endelige konsekvensene er foreløpig utenfor vår kontroll. Etter en nedgang i smittetilfeller ser vi nå en oppblomstring og vi er alle påvirket av dette.  Vi håper alle på en snarlig oppgang. Det vi heldigvis kan kontrollere er våre egne tiltak og strukturelle endringer som sørger for at vi i fellesskap med våre partnere og kunder sikrer bærekraften til våre bedrifter gjennom denne krisen. Sammen står vi han av.

Transportbransjen er en essensiell del av Norges infrastruktur og for å demme opp for permitteringer, stengte grenser, foreløpige begrensninger på Hurtigruten, samt tilgang på arbeidskraft som ikke er i karantene, har regjeringen så langt kommet med gode tiltak; for Nor Lines gjelder dette i hovedsak dispensansjon fra arbeidstidsbestemmelsene og kjøre- og hviletid. Dette har lettet arbeidet vårt i en hektisk og noe uoversiktlig hverdag. Nor Lines har så langt det har latt seg gjøre prøvd å sikre at hverdagen til våre kunder skal være så upåvirket som overhodet mulig, samtidig så ser vi nå at den samlede effekten av nedskalering av infrastruktur og volumnedgang hos store kundesegmenter vedvarer og fremtvinger oss til å videreføre en del endringer for å sikre fremtidig bærekraft.

Vi ser at Nor Lines har store kostnader ved å fremføre gods på alternativ måte siden Hurtigruten ikke seiler som normalt, nye restriksjoner medfører lengre tidsbruk på henting og levering av gods, terminalhåndteringen er mer kostnadskrevende som følge av smittevernregler samt økte kostnadselementer på driftsmaterell – alt som følge av Covid-19. Heldigvis fases skipene til Hurtigruten gradvis inn i andre halvår. 

Som en følge av Force Majeure-situasjonen ser vi oss nødt til å beholde noen økonomiske tillegg for å demme opp for økte kostnader og å sikre infrastrukturen gjennom koronakrisen. Covid-19-tilleggene er (per sending):

< 100 kg: 30,00 kr

100-499 kg: 58,00 kr

500-999 kg: 112,00 kr

1000-1999 kg: 193,00 kr

>2000 Kg: 340,00 kr

I en fase hvor vi alle opplever store utfordringer har vi stor forståelse for at dette kan legge sten til byrden, samtidig ber vi om forståelse for at dette er helt nødvendig for å sikre infrastrukturen fremover. Hold deg gjerne oppdatert på våre websider: www.norlines.no, og ring gjerne din lokale Nor Lines kontaktperson, slå av en prat og la oss sammen finne de gode løsningene. 

Nor Lines Norway AS

Kristoffer Fausa, Head of Sales and Marketing