fbpx
Hurtigruten – Nye seilinger fra 16.juni

Fra og med 16. juni vil Hurtigruten sette inn 2 skip til, og starte seilinger fra Bergen. Det vil si at det vil gå 4 skip totalt på hele strekningen fra Bergen til Kirkenes. Vi opplever det som meget positivt at man begynner på veien mot en normalsituasjon etter noen utfordrende måneder. Som de fleste bedrifter i Norge og Europa vil også Nor Lines fortsatt være påvirket av den uforutsette og omfattende konjukturnedgangen som følge av koronaviruset, men vi ser at situasjonen er begynt å stabilisere seg. Vi håper alle på en snarlig oppgang, og nå ser vi tegn på at det går riktig vei. 

Det er også en krevende tid for Hurtigruten, så vi er ekstra glade for at de begynner å øke seilingene. Hurtigruten vil med de 4 skipene seile etter opprinnelig rute som var gjeldende før Covid19 slo til, så man kan forholde seg til den ruteplanen. 

For transport av kjøl/frys som normalt har gått på Hurtigruten vil vi sammen med kunden finne nye løsninger for framføringen. Dette koordineres av det lokale Nor Lines kontor. Transport som Hurtigruten ikke vil kunne håndtere, vil fortsatt løses gjennom vårt Daily-nettverk som består av rundt 20 godsbåter som seiler langs kysten. Disse er i fast trafikk og har kapasitet til å håndtere økte volumer. Det er viktig å merke seg er at vi ikke kan påregne å få sendt noen biler med Hurtigruten i juli og august, da disse plassene er forbeholdt de reisende. 

Vi vil takke våre gode kunder for forståelse og tålmodighet i en krevende tid. 

Hold deg gjerne oppdatert på våre websider: www.norlines.no, og ring gjerne din lokale Nor Lines kontaktperson, slå av en prat og la oss sammen finne de gode løsningene i tiden som kommer. 

 

 

Med vennlig hilsen

Nor Lines Norway AS