fbpx
Sommeren

Sommeren er ankommet og i den sammenheng blir det noen endringer i trafikken på vei, sjø og jernbane.

 

Linjetrafikk mellom avdelinger:

All linjetrafikk på vei og bane er planlagt med normal fremføring. Det kan forekomme noen forsinkelser i somerens fellesferie grunnet kapasitet på enkelte linje-strekker.

Hurtigruten seiler med fire skip mellom Bergen og Kirkenes og anløper alle 34 havner, og en gradvis oppgradering er iverksatt.

Godsbåtene som seiler i Daily-samarbeidet seiler normalt med enkelte regionale tilpasninger.

 

Lokal distribusjon:

All lokaldistribusjon og partilast går som vanlig til og med uke 27.

I uke 28 til og med 33 vil Nor Lines ha lokalt tilpasset distribusjon.

 

Har du noen spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.