fbpx
Informasjon til kunder som er rammet av endringer i avganger Kystruten.

I slutten av uke 38 ble det avgjort at Hurtigruten skal redusere sin kapasitet ned til to skip som skal gå i rute fra Bergen til Kirkenes. Som følge av oppblomstringen av COVID-19 smitte har norske myndigheter gjeninnført strenge reiserestriksjoner og dette inkluderer også Kystrutens viktigste markeder, som Tyskland, UK, Frankrike og Italia. Fra og med første oktober vil kun MS Kong Harald og MS Polarlys være i drift. I første omgang gjelder dette ut oktober, og man overvåker situasjonen på daglig basis. Vi håper på en snarlig opptrapping, samtidig som vi planlegger for langsiktige bærekraftige alternativer.

Vi i Nor Lines er opptatt av å sikre de av våre kunder som trofast har benyttet seg av den unike og miljøvennlige transportjenesten som Kystruten faktisk er, og vi vil benytte vår vei/bane-avdeling samt lokale tilpasninger for å sikre at vareflyten kan fortsette som tilnærmet normalt. 

Hva innebærer dette for våre kunder?

En begrenset andel av våre kunder påvirkes av denne endringen og vil i hovedsak kontaktes direkte. De bedriftene som benytter seg av Kystrutens tjenester vil i hovedsak rammes på to områder:

  • Fremføringstid: Volumer som tidligere har vært fremført med Kystruten som lastbærer vil suppleres av vår Daily-avdeling samt bil/bane i vårt stykkgodssystem. F.eks kan en sending fra Ålesund til Tromsø som før ble lastet rett på Kystruten, nå settes på linjebilen vår til Oslo – for så å fremføres sammen med godsstrømmen fra østlandet og nordover. Endringene sikrer at varene kommer frem og man kan i noen tilfeller forvente at det vil ta noe lengre tid. 
  • Prisstruktur: Noen kunder med transportavtaler som spesifikt innbefatter Kystruten som lastbærer vil som en følge av Force Majeure-situasjonen oppleve en endring i kostnadsbærere og i så måte en forhøyet transportkostnad i noen geografiske områder.  

Vi jobber for å ringe dere av våre kunder som er rammet i denne krevende tiden og vi ber om noe tålmodighet  de nærmeste ukene. Vårt eneste mål er at vi sammen med dere skal komme oss gjennom koronakrisen og i fellesskap være rigget for vekst når tåken letter. 

Ring gjerne din lokale kontaktperson for mer informasjon. 

Vi setter pris på å høre fra dere. 

Hilsen oss i Nor Lines.