fbpx
Bærekraft og fornyelse i 2021

Annerledesåret 2020 ligger bak oss og historien tilsier at norsk næringsliv ligger an til å komme seg gjennom også denne krisen med hodet over vannet – som så ofte før. Pandemien har vist oss at transport på sjø kan være sårbar når den berammes på denne måten og for Nor Lines har styrken vært i vår produktbredde; Med fremføring på bil, bane og delvis båt, har vi sikret at godset til våre kunder fremdeles kommer frem på mest mulig miljøeffektiv måte.  

Krisetider er ofte mulighetstider og som så mange andre bedrifter i Norge har Nor Lines tatt vare på mange av de mulighetene som har oppstått. Vi har vokst nærmere vårt morselskap Samskip, som har tatt over driften av våre LNG-skip Kvitnos og Kvitbjørn. Vi gleder oss over å sammen kunne utnytte kapasiteten på disse miljøvennlige skipene.  

Nor Lines har også benyttet høsten 2020 til å gradvis modernisere vår flåte av trucker, og ved inngangen til det nye året kan vi presentere at alle våre trucker nå er elektrifisert. Denne overgangen underbygger vår satsing på å stadig sikre en grønnere og mer bærekraftig transportbransje, hvor sikkerhet står i sentrum. 

Det har vært et spesielt krevende år for Hurtigruten og pandemien har rokket ved noe av grunnfjellet for passasjer- og godstransport ved Norges langstrakte kyst. Heldigvis står Hurtigruten fremdeles sterkt og vi gleder oss over at det rett over nyttår settes inn fem skip i regulære seilinger fra Bergen til Kirkenes. Dette er ikke bare viktig for Hurtigrutens passasjerer og Nor Lines som håndterer godset på skipene, men essensielt for alle de mindre lokale aktørene spredd over hele Norges kyst. For mange er Hurtigruten livsnerven som sikrer arbeidsplasser og lokal godsflyt. Vi opplever dette som meget positivt og begynnelsen på veien mot en normalsituasjon. 

Samtidig som Nor Lines takker våre kunder og leverandører for det tette samarbeidet vi har hatt i 2020, er vårt ønske at vi sammen kan gå inn i neste år med en innstilling om å løfte frem miljøvennlig transport og felles innsats. 

 

Hilsen alle oss i Nor Lines.