fbpx
Hurtigruten – 5 skip i seiling fra januar

I januar vil Hurtigruten sette inn 5 skip i regulære seilinger fra Bergen til Kirkenes. Vi opplever det som meget positivt at man begynner på veien mot en normalsituasjon etter noen utfordrende måneder. Som de fleste bedrifter i Norge og Europa vil også Nor Lines fortsatt være påvirket av den uforutsette og omfattende konjukturnedgangen som følge av koronaviruset, men vi ser at situasjonen er begynt å stabilisere seg. Vi håper alle på en snarlig oppgang, og nå ser vi tegn på at det går riktig vei. Det er også en krevende tid for Hurtigruten, så vi er ekstra glade for at de begynner å øke seilingene.

For transport av kjøl/frys som normalt har gått på Hurtigruten vil vi sammen med kunden finne nye løsninger for framføringen. Dette koordineres av ditt lokale Nor Lines- kontor. Transport som Hurtigruten ikke vil kunne håndtere, vil fortsatt løses gjennom vårt Daily-nettverk som består av rundt 20 godsbåter som seiler langs kysten. Disse er i fast trafikk og har kapasitet til å håndtere økte volumer. 

Vi vil takke våre gode kunder for forståelse og tålmodighet i en krevende tid, og vi ser frem til at Hurtigruten som miljøvennlig alternativ gradvis fases inn. 

Hold deg gjerne oppdatert på våre websider: www.norlines.no, og ring gjerne din lokale Nor Lines kontaktperson, slå av en prat og la oss sammen finne de gode løsningene i tiden som kommer. 

Hilsen alle oss i Nor Lines.