fbpx
Oppdatering rundt coronasituasjonen

Regjeringen og kommuner har nå strammet inn tiltakene med hensyn til den økende smittespredningen, og antall kommuner som nå er berørt har steget kraftig den siste tiden. En rekke virksomheter har som følge av dette blitt pålagt restriksjoner som begrenser bl.a. tilgjengelighet for varemottak. Våre dedikerte sjåfører kommer ofte til stengte dører. Samfunnsutfordringen påvirker også tilgangen til sjåfører og bilmateriell, noe som igjen begrenser kapasitet og fleksibilitet fra transportørenes side.

 

Hvordan påvirker dette deg som kunde?

Nor Lines oppfordrer de av våre kunder som skal sende varer til kommuner som er innbefattet av restriksjoner om å sjekke mulighet og kapasitet for å motta varene hos sluttkunde. Nor Lines bistår i den grad vi kan med å tilby tidsbegrenset mellomlager, men store endringer i lagringsmønster grunnet pandemien medfører en begrenset kapasitet til å mellomlagre varer. I mange tilfeller vil dette medføre at varene vil bli transportert tilbake til avsender – for avsenders regning. Vi gjør oppmerksom på at både lager og retur vil bli belastet etter gjeldende satser. Avvik fra gjeldende transport- og fremføringsplan vil forekomme.

 

Varer som frem?

I en del tilfeller er varene våre kunder sender med Nor Lines driftskritisk for sluttbruker, og nå kunden innen kort tid. Ved å benytte PRIORITY-produktet til Nor Lines sikres det at varene kommer frem iht transportplan, da ved tilegnelse av ekstra kapasiteter.

 

Ring gjerne din lokale Nor Lines kontaktperson, slå av en prat og la oss sammen finne de gode løsningene.

Nor Lines AS