fbpx
April 2021 forener Nor Lines og Kyst1 krefter i Bergen

Som et ledd i å sikre næringslivet i Bergen og på vestlandet miljø- og kostnadseffektive logistikkløsninger har Nor Lines inngått et agent-samarbeid med Kyst1. Fra og med 01.04.2021 vil ansatte og operasjon forenes i Kyst1`s fasiliteter og operere under Nor Lines sin nasjonale infrastruktur.

«Nor Lines er meget fornøyd med å ha inngått et langsiktig samarbeid med Kyst1 i Bergen, og vi er trygge på at dette vil gi næringslivet i regionen de beste forutsetninger og konkurransebetingelser. Nor Lines og Kyst1 vil bidra til en mer miljøvennlig logistikkjede og sikre lokal tilhørighet.»
– Oddgeir Hepsø, Daglig leder Nor Lines AS

Sammenslåingen av avdelingene vil medføre minimale praktiske endringer for bedriftene som benytter våre tjenester i dag, og våre kunder vil fremover oppleve en styrket avdeling med 10 ansatte.

 

Spørsmål vedrørende lokale endringer kan rettes til:

Daglig leder Kyst1, Jan Johansen – Mobil +47 91 30 40 56

Spørsmål fra presse eller av kommersiell karakter kan rettes til:

Markedsjef Nor Lines AS, Kristoffer Fausa – Mobil +47 41 34 92 94

 

Bergen, 26.03.2021
Nor Lines AS