fbpx
Vi justerer våre priser fra 01.07.2021

For å sikre et fortsatt bærekraftig tjenestetilbud for våre kunder, justerer vi våre fraktpriser. Nor Lines ønsker å fortsatt styrke vårt miljøvennlige fokus ved å overføre gods fra veg til sjø, og i tråd med økte kostnader fra myndigheter og underleverandører tilfaller justeringen fra månedsskiftet.

Nor Lines regulerer dermed sine priser på alle tjenester med 3,1 % med effekt fra 01.07.2021.

BAF, Drivstoff- og Infrastrukturtillegg justeres ikke.

Nor Lines vil tilpasse sine geografiske soner som medfører at noen postnummer vil endre sone. Endringene vil innebære økning eller reduksjon i sone for noen postnummer.

Eventuelle spørsmål knyttet til våre prisjusteringer, eller for nærmere informasjon om våre produkter, vennligst ta kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor eller -kontaktperson. Hold deg gjerne oppdatert på våre hjemmesider.

Nor Lines Norway AS