fbpx
Prisjusteringer 01.01.2022

Nye priser fra 1. januar 2022.

 

Med bakgrunn i høy kostnadsvekst og betydelig kapasitetspress foretar Nor Lines en justering av våre priser og systemer fra årsskiftet. Endringer i godsstrukturer i forbindelse med pandemien samt globale utfordringer forventes å vedvare over tid. Dette samtidig som viktige miljøinvesteringer er med å bringe oss alle nærmere det grønne skiftet.

Fra og med 01.01.2022 vil følgende prisjusteringer intreffe:

  • Stykkgods alle produkter 6,9%
  • Partigods 6,9%
  • Tilleggstjenester 6,9%

Som et viktig ledd i det grønne skiftet er Nor Lines opptatt av å minimere utslippene ved overgang til mer miljøvennlig bilmateriell og vi har fokus riktig størrelse på bilparken. Stykkgodsgrensen endres fra 1000kg til 2500kg for å tilpasse oss disse endringene og bransjestandarden. Det forventes at noen sonetilpasninger implementeres.

På våre hjemmesider www.norlines.no kan du holde deg oppdatert på gjeldende produkter og de tjenestene vi utfører for dere. Ta gjerne kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor for utfyllende informasjon.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere.