fbpx
Fortløpende endringer 2022 - Diesel og infrastruktur

Viktig oppdatering som følge av uroen i Europa

Den geopolitiske uroen i Europa har forsterket energikrisen og medført en betydelig kostnadsvekst og
ekstraordinære utgifter. Transportbransjen er særlig rammet av ekstremt høye drivstoffpriser.

Vi ser nå:

  • En drastisk økning i olje- og gassprisene som medfører ukentlige store endringer i våre
    drivstoffkostnader.
  • Sjåførmangelen i Europa vokser.
  • Kapasiteten forventes å avta og kostnadene vil øke betydelig som et resultat av EUs Mobilitetspakke.
  • Leveringstider og kostnader på materiell øker vesentlig.

For å kunne opprettholde tjenestene for alle våre gode kunder ser vi at en kontinuerlig overvåking av
kostnadsveksten er nødvendig. Fra og med 14.mars vil noen av våre tillegg justeres ukentlig, og
oppdateres mandager på våre hjemmesider.

Fra og med 14.03.2022 vil følgende endringer inntreffe:

  • Drivstofftillegg vei justeres opp fra dagens nivå med 8,5 prosentpoeng.
  • Drivstofftillegg sjø justeres opp fra dagens nivå med 11,7 prosentpoeng.

Infrastrukturtillegget økes ikke i denne omgang, men her overvåker vi situasjonen kontinuerlig. Denne vil
eventuelt justeres i tilsvarende intervall som drivstofftilleggene.

Nor Lines vil ukentlig holde alle våre kunder og partnere oppdatert via våre hjemmesider:
www.norlines.no/kontakt-oss/ekstratjenester-og-tillegg.Ta gjerne kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor
for utfyllende informasjon.

Vi takker for forståelse i denne tiden.