fbpx
Prisjusteringer 01.08.22

Nye priser fra 1. august 2022

 

Med bakgrunn i høy kostnadsvekst og betydelig kapasitetspress foretar Nor Lines en justering av våre
priser fra august. Endringer i godsstrukturer i forbindelse med pandemien samt globale utfordringer
forventes å vedvare over tid. Dette samtidig som viktige miljøinvesteringer er med å bringe oss alle
nærmere det grønne skiftet.

Vi ser nå:

  • En drastisk økning i olje- og gassprisene som medfører ukentlige store endringer i våre
    drivstoffkostnader.
  • Sjåførmangelen i Europa vokser.
  • Kapasiteten forventes å avta og kostnadene vil øke betydelig som et resultat av EUs mobilitetspakke.
  • Leveringstider og kostnader på materiell øker vesentlig.

Fra og med 01.08.2022 vil følgende prisjusteringer inntreffe:

  • Stykkgods alle produkter 5,6%
  • Partigods 5,6%
  • Tilleggstjenester 5,6%

På våre hjemmesider www.norlines.no kan du holde deg oppdatert på gjeldende produkter og de
tjenestene vi utfører for dere. Ta gjerne kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor for utfyllende informasjon.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere.