Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS

Moloveien 3, 9790 Kjøllefjord

Office phone: +47 78 49 81 01

Emergency phone: +47 40 04 42 22

Email: Kjollefjord@Norlines.no