fbpx
ro-ro
Hva gjør vi - nasjonale transportløsninger - ro-ro

Nor Lines Daily – sømløs logistikkjede dør-til-dør, via samlasting på sjø. 

Innenfor veitransport har man sett at samlasting og utnyttelse av hverandres kapasiteter har muliggjort innovasjon, effektivisering og en sterk posisjon hos industrien som foretrukken logistikkleverandør. For å sikre miljø- og kostnadseffeffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land. Nor Lines har gjennom hele 2018 i tett dialog med et utstrakt Agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, utviklet tilsvarende mulighetsbilde for samlasting på sjø. Dette har resultert i at Nor Lines Norway AS har tatt på seg ansvaret for å lede kystredere og agenter inn i fremtidens transportløsninger, hvor delingsøkonomi er avgjørende.  

 

Som et resultat av dette lanserte Nor Lines Norway AS produktet:  «Nor Lines Daily» våren 2019:

  • Med Kystruten som en basis er man sikret regulære avganger for hele kysten. 
  • Samskip/Nor Lines supplerer med 5 egne skip som sikrer ytterligere kapasitet. 
  • I overkant av 10 rederier har stilt rundt 30 kystgående skip til rådighet og bidrar til stor kapasitet og høy frekvens. 
  • Nor Lines sitt terminal-og agentnettverk sikrer en unik dør-til-dør framføring i hele landet med sjøtransport som hovedframføring. Dør-til-dør-transport er et nå et krav fra industrien.  
  • Alt koordineres via Nor Lines Daily sin operasjonssentral. 

 

Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter kapasitetene langs kystgående skip, koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking, for i så måte å være en reell konkurrent til fremføring av gods på vei, dør-til-dør. Nor Lines har opprettet en egen Operasjonssentral i Trondheim for håndtering av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen. 

Nor Lines ønsker å understreke at det er innsatsen til rederiene, agentene og egne lidenskapelige ansatte som har muliggjort denne satsingen og Nor Lines ser på Daily-produktet som en av de mest effektive tiltakene for å sikre fremtidens bærekraftige transportløsninger i Norge.  

Vi bryr oss!


Vi jobber døgnet rundt for at du skal komme i mål med dine forsendelser.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.