fbpx
Hvor er vi - kystruten

Kystruten er ikke bare en naturlig del av den norske kystkulturen. Den er også en naturlig og viktig del av Nor Lines transportsystem.

Nor Lines i samarbeid med Hurtigruten, er en av de store transportørene av gods i kyst-Norge. 

Med daglige avganger fra 34 havner mellom Bergen og Kirkenes betjener vi kyst-Norge med bla.a fisk, dagligvarer, personbiler og byggevarer.

 

Terminaler/agenter i alle havner ivaretar innhenting og utkjøring slik at varene kommer helt fram mottaker.

 

For nærmere informasjon om frakt av personbiler eller flyttepaller, ta kontakt med din nærmeste terminal.