fbpx
Hvem er vi - om oss

Vi bryr oss. 

Nor Lines Norway AS mener at alle bedrifter har et unikt transportbehov som krever vår fulle oppmerksomhet. Med bærekraft i ryggmargen skreddersyr vi løsninger hvor vi fremfører varer og gods på sjø når vi kan, og bil når det er nødvendig. Vi vet at de beste logistikkløsningene finner vi i dialog med våre kunder og sammen sikrer vi en fullverdig produktmiks som sikrer en effektiv og miljøvennlig logistikkjede.   

Et unikt logistikksystem.

Nor Lines Norway AS er en logistikkleverandør som daglig har hele Norge som nedslagsfelt. Med sentraliserte systemer og tilstedeværelse på rundt 45 lokasjoner innenlands er vi alltid nær våre kunders fraktbehov – samtidig som vi sikrer en kostnadseffektiv og miljøvennlig totalløsning. Vårt innelands nettverk sikrer et samlet rutegående transportsystem hvor regioner knyttes sammen av fremføringslinjer på sjø, bil og bane. Våre kunders innelandsaktiviteter er tett knyttet sammen med vårt morselskap Samskip og inkluderer import og eksport som en del av de logistikkløsningene vi opererer daglig.  Våre terminaler i inn- og utland utfører alle typer innhenting og distribusjon slik at vi alltid har en lokal tilstedeværelse for våre kunder. Nor Lines Norway AS disponerer godskapasiteten på Kystruten og er med å sikre regulere og miljøvennlige anløp til store deler av Norges kyst. Selskapet tilbyr også internasjonale spedisjonstjenester til alle verdensdeler.

Vi har kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag – fra små sendinger med stykkgods til store partilaster; fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner til oljeindustrien og alle typer annen industrilast.

Nøkkeltall

  • 750 mill. kr. i fraktomsetning
  • 150 ansatte
  • 30 godsskip i vårt DAILY-nettverk, hvorav 5 er eiet av vårt konsern. 
  • Lastekapasiteten på 11 skip som seiler Kystruten
  • 50 terminaler spredt over hele Norge.  
  • 50 direkte linjer – trafikker på bil/bane
  • 400 distribusjonsbiler som kjører for Nor Lines på daglig basis

Vi bryr oss!


Vi jobber døgnet rundt for at du skal komme i mål med dine forsendelser.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.