fbpx
Hvem er vi - organisasjonen

Som internasjonal aktør er Samskip opptatt av å bygge opp og legge til rette for fremtidens multimodale transportløsninger og dermed bidra til et bærekraftig samfunn. Dette underbygde de ved å kjøpe Nor Lines Gruppen i 2017, da med den hensikt å sikre at innenlands aktiviteter på sjø ikke ble lagt ned grunnet vedvarende synkende volumer. Et annet viktig aspekt for Samskip var å legge til rette for å overføre godsstrømmer som i dag går med vogntog via Oslo til Sør-, Vest- og Nord-Norge, til containere som frakter godset via sjø og direkte til regionale senter. I en global hverdag er våre kunders logistikkbehov nå bedre knyttet sammen med kontinentet og resten av verden via Samskip/Nor Lines. 

Samskip sine aktiviter i Norge ledes fra Samskip AS sitt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Vi bryr oss!


Vi jobber døgnet rundt for at du skal komme i mål med dine forsendelser.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.