fbpx

Moldegaard Maritime Logistics AS, Ålesund

Flatholmen Havn 85, 6007 Ålesund

Åpningstider:

Flatholmen, godsekspedering inn og ut, kl 09:00 -15:00

Skansekaia, godsekspedering inn og ut, kl 9-11 og kl 17:30 – 18:30

Gods med Kystruten innleveres og hentes på Flatholmen

Med mindre annet er avtalt

Kontor/vakttelefon: 70 11 82 00

E-post: aalesund@norlines.no