fbpx
vårt miljøansvar
Miljø - vårt miljøansvar
Kategory Sum Betingelser
Advisering
For hentekunder/FOB sendinger og privatpersoner, samt sendinger som vi må kontakte avsender/mottaker for avtale om levering. Kr 174 Pr. sending
PRIORITY Kr 227 Pr. sending
Utkjøring
Utkjøring til privatpersoner/ ikke betjent adresse mellom 08-16 Kr 291 Pr. sending
Levering byggeplass eller hytteområde Kr 525 Pr. sending
Gebyr tidsleveranser Kr 467 Pr. sending
Ekstra tidsforbruk levering/henting på distribusjonsbil Kr 467 Pr. påbegynte ½ time
Kranbil på forespørsel
Bomtur (kunde ikke tilstede etc) + ny utkjøring ihh til regulativ Kr 483 Pr. sending
Retur / omekspedering / omfakturering av forsendelse Kr 385 Pr. sending
*Servicetillegg (se egen spesifikasjon i bunn) Infrastrukturtillegg 0-999 kg: 9.1% Infrastrukturtillegg 1000-2499 kg: 7.3% Infrastrukturtillegg 2500-999 kg: 6.8% Infrastrukturtillegg 10000-29999 kg: 5.4% Infrastrukturtillegg > 30000 kg: 2.1% * Bom, Ferje, Kapasitet, Baneskatt, Leasing, TC rater, Rushtid Kr 1109 Pr. time, min 150.-pr sending
Faktura
Krav om manuelle underbilag til faktura Kr 44 Pr. kopi
Kredittgebyr (kostnader ved å innvilge/opprettholde kreditt + porto/papir) Kr 133 Pr. faktura
Purregebyr 10% av til det enhver tid gjeldende inkassosats, fastsettes i
” Forskrift til inkassoloven”
Fraktbrev / merking / sending
Utskrift av etiketter og merking av kolli Kr 32 Pr. kolli
Utskrift av fraktbrev Kr 50 Pr. fraktbrev
Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering) Kr 87 Pr. sending
Plasting av pall Kr 199 Pr. pall
Utveksling av EUR – pall Kr 40 Pr. pall
ISPS gebyr Kr 13 Pr. sending
Lager
Lagerleie utover 2 arbeidsdag, pr påbegynt døgn, pr palle Kr 46 Min 60,-
Lagerleie pr pakke/eske Kr 30 Pr. pakke
Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier avtales med lokal ekspeditør
NB; Kunden må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl i prisen
Oblat for paller som ikke skal utveksles Kr 252 Pr. rull a 200stk
Pallekvitteringsblokker Kr 117 Pr. blokk
 
Korrigering
vekt/mål
Kr 90 Pr. sending
 
Kontrollgebyr
Biler og båter
Kr 312 Pr. sending
Tollklarering
avtales med lokal ekspeditør
Andre tjenester
Inn/utlevering av gods utenfor åpningstid/innenfor vakttid Kr 420 Pr. sending
Inn/utlevering av gods etter åpningstid med uttak av personell Kr 4249 Pr. oppmøte (3 timer)
Stortruck løft (ISO løft/Container) Kr 1401 Pr. løft
Spesial løft med stortruck – etter avtale med hver enkelt terminal
Leie terminaloperatør m truck 1-3,5 tonn, minimum 1 time Kr 1109 Pr. time
Søppelavgift dersom kunden levner igjen søppel hos oss+ *ST 695/2451 Pr. m3/pr. tonn
ØVRIGE BESTEMMELSER
Bompengetillegg/ Infrastrukturtillegg

Basert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variablet tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB, samt utvikling i bunkerspris.

Fylkeskommunal framføring

Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.

Utkjøring til spesielle tidspunkter

Normal leveringstid er hverdager mellom 0800-1600, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere varsel. Vi vil imidlertid i den grad det er praktisk mulig, informere om de endringer som er foretatt via våre hjemmesider.

*Servicetillegg vil bli belastet når det

Er feil i mottakeradr
Er feil vekt/mål
Palletering/opplasting bil ved kaisendinger
Etterlysning av manglende fraktpapirer mv
Opprydding av emballasje

Drivstofftillegg

Les mer om drivstofftillegg her

Vi bryr oss!


Vi jobber døgnet rundt for at du skal komme i mål med dine forsendelser.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.