fbpx
Summer mountain Langfoss waterfall on slope (Etne, Norway). Aeri

MILJØKALKULATOR

Transportaktivitet påfører samfunnet en rekke eksterne kostnader i form av klimagassutslipp, slitasje på infrastruktur, ulykker, kø og lokal luftforurensing. Sammenlignet med veitransport forekommer det færre ulykker, vedlikeholdskostnader per tonnkilometer, og redusert utslipp ved transport på sjø.

Ved å flytte transport av gods fra vei til sjø, vil det redusere samfunnets eksterne kostnader, samt redusere utslipp av CO2.

For å beregne hvor mye det vil spare samfunnet å flytte deler av din forventet godstransport fra vei til sjø, må du angi strekningen fra-til, samt mengde gods (tonn).

Sjekk hvor mye CO2 utslipp du kan spare miljøet for ved å flytte din forsendelse fra land til sjø: